Czy garaż blaszany dwustanowiskowy możemy wznieść bez pozwolenia na budowę?

Czy garaż blaszany dwustanowiskowy możemy wznieść bez pozwolenia na budowę?

Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane umożliwiają wznoszenie budynków bez ubiegania się o pozwolenie na budowę. Okazuje się jednak, że prawo budowlane jest często błędnie interpretowane, a w głowach osób planujących wznieść obiekty gospodarce pojawia się wiele pytań. Jednym z najczęściej budowanych obiektów gospodarczych są właśnie garaże wolnostojące – dziś postanowiliśmy więc poruszyć ich temat i rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące ich budowy. Zapraszamy do lektury!

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Styczeń 2022 roku przyniósł Polakom wiele nowości związanych z prawem budowlanym. Otworzył przed nami szerokie możliwości w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych. Domy mieszkalne, których maksymalna powierzchnia użytkowa wyniesie 70 metrów kwadratowych, mogą być wznoszone w uproszczonej drodze administracyjnej. Oznacza to, że w większości przypadków budów takich domów, nie jest już potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjątek stanowią na przykład budynki mieszkalne, które wznoszone celem późniejszej sprzedaży. Nowelizacja prawa dotyczy więc budynków, które wzniesione są dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, które w przyszłości w nich zamieszkają. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mowa tu cały czas o budynkach mieszkalnych co często wprowadza w błąd osoby, próbujące zaznajomić się z nowymi przepisami. Polskie prawo inaczej traktuje budynki mieszkalne, a inaczej budynki gospodarcze.

Budynek gospodarczy – czym właściwie jest?

W świetle polskich przepisów budynek gospodarczy to obiekt wykorzystywany do celów innych niż mieszkalne. Może być to więc na przykład szopa, składzik, magazyn czy właśnie garaż. Jaki w takim razie jest limit metrażowy dla budynków gospodarczych wznoszonych na zgłoszenie? Taki limit wynosi 35 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – rozpoczęcie prac budowlanych związanych ze wzniesieniem obiektów gospodarczych o większej powierzchni powinna być poparta uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Czy muszę ubiegać się o pozwolenie na budowę garażu dwustanowiskowego?

Za optymalne wymiary garażu dwustanowiskowego przyjmuje się 5,5 × 6,3 m – oznacza to, że tego rodzaju budynek gospodarczy mieści się granicy limitu, jaki dopuszczony jest dla rozpoczęcia budowy bez ubiegania się o pozwolenie. Należy jednak mieć na uwadze, że podane wymiary nie są normą, więc jeżeli kupujemy gotowy garaż, to należy potwierdzić jego powierzchnię u producenta. W tym miejscu dodamy, że podany limit ten obowiązuje zarówno garaże blaszane dwustanowiskowe, jak i murowane obiekty. Mimo wszystko przed rozpoczęciem prac i tak należy sprawdzić, czy wzniesienie obiektu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz złożyć zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia prac budowlanych we właściwej dla działki jednostce administracyjnej.